YG's formål

At skabe et fagligt og socialt netværk for yngre læger under uddannelse i geriatri samt yngre læger og medicinstuderende med særlig interesse for specialet.


At danne et forum, hvor medlemmerne kan inspirere hinanden, diskutere holdninger til specialet og give plads til i uformelle rammer at dele erfaringer, samt virke rådgivende i forbindelse med uddannelsen i geriatri.


At fremme uddannelsen for yngre læger i geriatrien med fokus på undervisning og fremlægning af data fra videnskabelige undersøgelser omhandlende geriatriske sygdomme og syndromer.


Der stiles mod 2-3 årlige landsdækkende møder af faglig og social karakter, samt flere lokale arrangementer i løbet af året, hvor sygdomsbilleder med geriatrisk fokus gennemgås og diskuteres.

   2022-03-15